Thrianta

"Het Drentse oranje-konijn"

Van harte welkom op onze website!

Toekomst van onze Thrianta

Het voortbestaan van onze Thrianta wordt bepaald door zijn gewicht.

In de nieuwsbrief van de Thrianta- en Hulstlanderclub 2020 nr. 2 (20 december 2020) werd voor een tweede keer bij de leden een stelling onder de aandacht gebracht betreffende het gewicht en de oormaat van onze Thrianta. stelling gewicht oormaat

Zoals u kunt lezen heeft men op een vergelijkbaar bericht in een eerdere nieuwsbrief geen reacties mogen ontvangen. Dat is uiterst zorgelijk.

De stelling luidt: De standaard (gewichten en oormaaten) voor zowel de Thrianta als de Hulstlander moeten zo snel mogelijk worden aangepast aan de Europese standaard net zoals al veel andere speciaalclubs hebben gedaan.
  huidige Nederlandse Standaard Europese Standaard
gewicht
2,00 - 2,10 kg 2,20 - 2,30 kg 2,40 - 2,75 kg
8 punten 9 punten 10 punten
2,00 - 2,25 kg 2,25 - 2,50 kg 2,50 - 3,00 kg
8 punten 9 punten 10 punten
oormaat De oorlengte bedraagt 8 – 10 cm, ideaal is 9 cm.
Het geheel in harmonie met het lichaam.
De oren zijn kort en stevig. De ideale oorlengte bedraagt ca. 9 cm.
Lichte fouten: iets korte of lange oren, niet in verhouding tot de lichaamsgrootte en type.
Zware fouten: oren korter dan 8 cm of langer dan 10 cm.

Voor wat betreft de oormaat is er geen verschil tussen de huidige Nederlandse en de Europese standaard.

Voor wat betreft het gewicht is er wel degelijk een verschil. Volgens de Europese standaard mag de Thrianta zwaarder zijn. Het maximale gewicht bedraagt 3,00 kg en vanaf een gewicht van 2,50 kg krijgt men voor deze positie de maximale 10 punten.

Mijn verklaring: In Duitsland is onze Thrianta niet erkend. Men heeft daar de Sachsengold. Deze heeft conform de Duitse standaard een ideaalgewicht van 2,75 tot 3,25 kg.
Om de Nederlandse fokkers tevreden te houden heeft men de Thrianta (nog) wel in de Europese standaard opgenomen, echter met een hoger maximaal gewicht.

Als we niet uitkijken gaat onze fraaie, kleine Thrianta dus groeien. Dit gaat hij zeker doen als we nu de Nederlandse standaard aan de Europese standaard gaan aanpassen.

Zodra onze Thrianta over enkele jaren in gewicht is toegenomen tot 2,75 - 3,00 kg, is de kans heel groot dat onze fraaie Thrianta uit de Europese standaard zal verdwijnen. Het zijn immers dan dieren die uitstekend voldoen aan de standaard van de Sachsengold.

Ons fraaie, kleine, oer-hollandse "oranje-konijn" met zijn interessante historie is dan verleden tijd.

Dat mogen we toch nooit laten gebeuren!


De tendens naar zwaardere dieren werd al in gang gezet met de laatste wijziging van de standaard in 2013. Toen werd immers de puntenschaal voor het gewicht (pos. 1) gewijzigd, waardoor de corrigerende werking verloren ging. Er was niet meer sprake van een ideaal gewicht. Nee, het maximaal aantal van 10 punten werd toegekend ook aan dieren met een maximaal gewicht. En u weet net zo goed als ik, dat dieren die iets te zwaar zijn door de keurmeester al snel de beoordeling "max. gewicht" en dus het maximale aantal punten krijgen. Als argument voor deze wijziging werd aangevoerd dat men uniformiteit nastreefde binnen de kleine rassen. Laat me niet lachen.

huidige standaard
per 1 april 2013
2,00 - 2,10 kg 2,20 - 2,30 kg 2,40 - 2,75 kg  
8 punten 9 punten 10 punten
standaard
vóór 2013
2,00 - 2,10 kg 2,20 - 2,40 kg 2,50 - 2,75 kg 2,75 kg 
8 punten 9 punten 10 punten 9 punten

Taalkeuze

nlenfrde

Zoeken

Inloggen

Wijzigingen