Thrianta

"Het Drentse oranje-konijn"

Van harte welkom op onze website! Fokkersdag 2020 Thrianta-Hulstlanderclub geannuleerd.

Workshop Thrianta-Hulstlanderclub

Thrianta Hulstlanderclub logo

De workshop, die op zaterdag 16 juni 2018 heeft plaatsgevonden, was weer een gezellige en leerzame dag. Deze workshop was georganiseerd door de rastechnische commissie van de Thrianta-Hulstlanderclub. Wijkboerderij "de Eemhoeve" te Zwolle was een prachtige locatie en omdat het weer gunstig was, kon alles buiten plaatsvinden. Dit was zeker gunstig voor de beoordeling van de kleur van de Thrianta's. Er was ook nog eens sprake van een bewolkte lucht, ideaal.

workshop Zwolle 2018 1 workshop Zwolle 2018 6

In totaal waren er 19 Thrianta's aanwezig. Prachtig materiaal om het ras eens kritische te bekijken. 's Morgens werden de dieren in kleine groepjes (bestaande uit een keurmeester en enkele fokkers) beoordeeld op de posities 2. type/bouw/stelling en 3. pels. Deze beoordelingen vormde de basis voor de nabespreking van de dieren in de middag. Jenne Meijer had de leiding over deze nabespreking. Omdat de beoordelingen soms nogal verschillend waren, ontstonden er zinvolle discussies.

workshop Zwolle 2018 2 workshop Zwolle 2018 3 workshop Zwolle 2018 4 workshop Zwolle 2018 5

Een belangrijk aandachtspunt bij de Thrianta zijn de voorbenen. Deze moeten steviger en korter. Veel van de meegebrachte dieren waren donker van dekkleur, sommige vertoonden zelfs ticking op de achterhand en bij enkele was bij inblazen in het dek een ringetje zichtbaar. Dat is zeker niet gewenst! Natuurlijk is de kwaliteit van de pels (dichtheid, structuur en lengte) belangrijk en deze bepaald ook grotendeels hoe we de kleur waarnemen, maar uiteindelijk blijft de kleur toch het belangrijkste. Een iets minder fraaie pels maar met de juiste kleur heeft de voorkeur boven een fraaie pels die "te rood" is. De kleur die we moeten respecteren is intens oranje-rood, zoals aangegeven in de standaard. Ondanks de kleurintensiteit op het dek (mogelijk iets te rood) vertoonden sommige dieren toch een relatief lichte onderzijde staart (gevolg van de wildfactor).

Deze dag heeft er zeker toe bijgedragen bij de aanwezige keurmeesters en fokkers het ideaalbeeld van de Thrianta weer wat nauwkeuriger te definiëren. Dit is toch waar we de komende tijd gezamenlijk aan moeten werken. Dit komt ons prachtige ras zeker ten goede.

workshop Zwolle 15062018 01 workshop Zwolle 15062018 02 workshop Zwolle 15062018 03 workshop Zwolle 15062018 04
prachtige foto-impressie van de dag (bron: Facebook Thrianta- en Hulstlanderclub)

Wij willen de personen die deze dag mogelijk hebben gemaakt enorm bedanken.


Op zaterdag 16 juni 2018 organisteert de rastechnische commissie van de Thrianta-Hulstlanderclub voor haar leden weer een workshop (fokkersdag). Deze dag is in principe voor leden, maar bent u (nog) geen lid en heeft u wel interesse, stuur de club dan even een email.

De locatie is dit keer wijkboerderij "de Eemhoeve" van Stichting Travers aan de Eemlaan 25, 8032EB Zwolle.

Hierbij de uitnodiging zoals deze naar alle leden van de Thrianta-Hulstlanderclub is verzonden. U kunt zich aanmelden door vóór 1 juni een email te sturen naar Heleen van der Velde.

Taalkeuze

nlenfrde

Inloggen