Thrianta

"Het Drentse oranje-konijn"

Van harte welkom op onze website.

Oranje verzetskonijn

Onze Thrianta en Bevrijdingsdag (5 mei) hebben een speciale relatie. De aanleiding tot het ontstaan van dit fraaie ras is gelegen in de relatie die Nederland in de jaren voor en tijdens de 2e Wereldoorlog had met haar Oosterburen. Bevrijdingsdag een dag om stil te staan bij onze vrijheid en extra aandacht te geven aan onze Thrianta.

THRIANTA BOVEN

Oranje Boven

THRIANTA BOVEN, dat is de titel van het boek dat Piet Kroon heeft geschreven ter ere van het 25 jarig bestaan van de Thriantaclub. In dit fraaie boek schrijft toenmalige Thriantaclub-voorzitter J. Balder staat de ontstaansgeschiedenis van de Thrianta alsvolgt:

De geschiedenis luidt dat de heer Andreae, leraar van beroep, bovendien fokker van raskonijnen en liefhebber van bloemen en planten, vaak een bosje goudsbloemen voor zijn raam zette. Op een zekere dag werd hem door de Duitse bezetter gesommeerd deze bloemen te verwijderen, daar dit werd opgevat als uiting geven aan koningsgezindheid, wat uiteraardin die tijd verboden was. Hij schijnt toen gezegd te hebben, of gedacht: “Als ik dan geen oranje bloemen meer voor mijn raam mag zetten, dan ga ik oranje konijnen fokken".

De "geboorte" van de Thrianta.

Oranje verzetskonijn

klik op de afbeelding hierboven om video te starten

In het kader van de bijzondere relatie tussen de Thriantra en Bevrijdingsdag heeft RTL Nieuws op 3 mei 2018 opnamen gemaakt bij Heleen van der Velde, Thriantafokster en (club)keurmeester. Heleen werd geinterviewd en we mochten even in haar stal kijken.

Taalkeuze

nlenfrde

Zoeken

Inloggen

Wijzigingen